پایان ساخت اولین رستوران زیر آب در اروپا / Snøhetta

152 مشاهده
نوشته شده توسطتحریریه

اعلام کرد که در حال تکمیل اولین رستوران زیر آب اروپا است. طرح رستوران "" بیشتر بخوانید...

کشف مسیرهای گردشگری ملی نروژ در نمایشگاه Felleshus برلین

96 مشاهده
نوشته شده توسطمینو بهاری

معماری و چشم انداز در نروژ عنوان یک نمایشگاه است که توسط Ken Schluchtmann در بیشتر بخوانید...

طراحی مرکز داده پایدار به عنوان “بدن و مغز شهرهای آینده” توسط اسنوهتا

208 مشاهده
نوشته شده توسطآقایی نژاد

دفتر معماری بین المللی () تصاویری مفهومی از مرکز داده پایدار خود را به نام "The بیشتر بخوانید...

شادترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۸

152 مشاهده
نوشته شده توسطتحریریه

طبق گزارش جهانی، شادترین کشورهای در سال ۲۰۱۸ از بین ۱۵۶ کشور با در نظر بیشتر بخوانید...