ساختمان اداری تجاری طاها / شرکت مشاوره “مکان پایدار”

1067 مشاهده
  • شنبه 21 مهر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

ساختمان اداری تجاری طاها فضایی معادل ۳۵۰ متر مربع متراژ در زمینی به ابعاد ۲۷ بیشتر بخوانید...