طراحی سالن اپرای نورنبرگ به نام “Cultural Jewel”

  • یکشنبه 30 اردیبهشت 1397
نوشته شده توسطتحریریه

شرکت BRATKE تصاویری از پیشنهادی خود را در نورنبرگ آلمان منتشر کرده اند. "Nuremberg Konzerthaus" بیشتر بخوانید...