ناسا پرینت های سه بعدی AI SpaceFactory را به عنوان مدل های ۳D کلبه های روی مریخ تایید می کند

  • پنج شنبه 4 مرداد 1397
نوشته شده توسطتحریریه

مجموعه AI SpaceFactory جزئیات ساختارهای کلبه های استوانه ای خود را برای منتشر کرده است.این مدل بیشتر بخوانید...