آسمان نما (Planetarium ) و کابینهای بین ستاره ای در جنگلهای نروژ

  • پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397
نوشته شده توسطسمیه آقایی نژاد

دفتر معماری بین المللی ( Snøhetta ) تصاویری از طرح پیشنهادی آسمان نما (Planetarium) و بیشتر بخوانید...