تاسیساتی با رنگ های پرجنب و جوش و خلق فضاهای خیره کننده مملوء از رنگ / Quintessenz

1536 مشاهده
  • یکشنبه 21 مرداد 1397
نوشته شده توسطتحریریه

مجموعه در توسط دو هنرمند از شهرهای هانوفر و برلین به نام توماس گرانزوئر و بیشتر بخوانید...