پروژه خانه مسکونی بر فراز یک جنگل در روسیه / “زاها حدید”

4281 مشاهده
  • یکشنبه 8 اردیبهشت 1398
نوشته شده توسطمینو بهاری

در یک جنگل خلوت خارج از مسکو ، در میان درختان کاج و توس در بیشتر بخوانید...