تست یک سیستم جدید برای پوشش پیاده رو ها و ساختمان ها در برابر باران / تورنتو کانادا

  • چهارشنبه 22 اسفند 1397
نوشته شده توسطتحریریه

Sidewalk Labs جدبد ترین محصول خود را با نام Raincoat رونمایی نمود. این سیستم یک بیشتر بخوانید...

مجموعه کارلو راتی در آخرین نمونه کار خود نشان می دهد که چگونه طراحی خیابان ها می تواند در زمان درست تغییر یابد

  • پنج شنبه 28 تیر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

مجموعه کارلو راتی در همکاری خود با آزمایشگاه Alphabet’s Sidewalk؛ سیستم کفپوش جدید خود را بیشتر بخوانید...