ربات هوشمند Scribit از موسسه کارلو راتی، دیوار شما را به یک بوم هنری تبدیل می کند

  • چهارشنبه 22 فروردین 1397
نوشته شده توسطسمیه آقایی نژاد

ربات هوشمند Scribit یک ربات نوشتاری با ساختار یک پلاتر عمودی(vertical) پیشرفته است که میتواند بیشتر بخوانید...