معماران شرکت MAD شروع به ساخت یک مجموعه ورزشی همانند کوهها و تپه های طبیعی کرده اند

  • سه شنبه 10 مهر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

معماران شرکت MAD رسما ساخت و ساز برای Quzhou در چین را آغاز نمودند. تیمی بیشتر بخوانید...