فواید طراحی بیوفیلیک در معماری و فضاهای داخلی

1206 مشاهده
  • سه شنبه 29 مرداد 1398
نوشته شده توسطتحریریه

اگر شخصی بخواهد خود را در یک محیط با آرامش کامل تجسم کند، اولین تصویری بیشتر بخوانید...

برای اولین بار در جهان نوعی آجر زیستی از بازیافت زباله ها و ادرار انسان تولید شد

1566 مشاهده
  • شنبه 12 آبان 1397
نوشته شده توسطتحریریه

چند سال پیش، محققان در آمریکا مفهوم استفاده از مواد ادرار مصنوعی را برای ساخت بیشتر بخوانید...

آینده دنیای مسکن :استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین و اتوماسیون ها و هماهنگی بیشتر

1945 مشاهده
  • سه شنبه 29 اسفند 1396

آینده نزدیک و آسمان خراش های هوشمندی که با پهبادها و دقیق و مدرن اداره بیشتر بخوانید...