طراحی یک توالت پایدار در گوانگ ژو چین

  • یکشنبه 31 تیر 1397
نوشته شده توسطسمیه آقایی نژاد

این بار یک گروه معماری در مرکز تجاری گوانگ ژو، چین، یک توالت بر مبنای بیشتر بخوانید...