طراحی متفاوت بازار میوه و سبزیجات در تایوان / MVRDV

  • پنج شنبه 16 اسفند 1397
نوشته شده توسطتحریریه

شرکت معماری MVRDV، طراحی یک پروژه بازار عمده فروشی میوه و سبزیجات را در تایوان بیشتر بخوانید...

طراحی و معماری مرکز تجارت جهانی (تایچونگ)، تایوان

  • دوشنبه 21 آبان 1397
نوشته شده توسطمینو بهاری

مرکز تجارت ملی توسط شرکت AEDAS  طراحی شده است و این سازه یک ساختمان ۱۶۵ بیشتر بخوانید...