گرافن چیست و چگونه این ماده شگفت انگیز، انقلاب جدید در معماری را به وجود می آورد

3042 مشاهده
  • یکشنبه 27 مرداد 1398
نوشته شده توسطمجید عطایی

گرافن چیست؟این ماده شگفت انگیز با ساختار شبکه ای شش ضلعی خود قرار است در بیشتر بخوانید...

چگونه با استفاده از پهبادها در پروژه های ساختمانی کار می کنند

2864 مشاهده
  • یکشنبه 22 اردیبهشت 1398
نوشته شده توسطتحریریه

امروزه در پروژه های ساخت و ساز، در سرتاسر جهان به صورت فزاینده ای از بیشتر بخوانید...