مصالح جدیدی که معماران باید درباره آن بدانند (مواد با انرژی پایدار)

  • چهارشنبه 9 آبان 1397
نوشته شده توسطسمیه آقایی نژاد

مصالح جدیدی که دارای انرژی پایدار بوده و بیشترین دارند.جدیدترین عایق ها و بهترین جذب بیشتر بخوانید...

معماران شرکت MAD شروع به ساخت یک مجموعه ورزشی همانند کوهها و تپه های طبیعی کرده اند

  • سه شنبه 10 مهر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

معماران شرکت MAD رسما ساخت و ساز برای Quzhou در چین را آغاز نمودند. تیمی بیشتر بخوانید...