رونمایی از جدیدترین طراحی سیستم حمل و نقل شبکه ای هایپرلوپ در هلند

  • جمعه 23 شهریور 1397
نوشته شده توسطتحریریه

تصاویری از چشم انداز نمونه اولیه برای یک مرکز انتقال را در اختیار دارد که بیشتر بخوانید...