معماری زیبا و سنتی یک خانه درختی با سقف منحنی / MONOARCHI

  • دوشنبه 16 مهر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

این پروژه در یک روستای کوهستانی واقع در استان ژجیانگ  چین قرار دارد و به بیشتر بخوانید...