طراحی هوشمندانه ترین محله شهری در هلند / منطقه ای که تمامی نیازهای خود را تامین می کند.

  • دوشنبه 5 فروردین 1398
نوشته شده توسطتحریریه

، برنامه طراحی هلندی را به عنوان یک چشم انداز شهری جدید برای ایجاد در بیشتر بخوانید...

رونمایی از جدیدترین طراحی سیستم حمل و نقل شبکه ای هایپرلوپ در هلند

  • جمعه 23 شهریور 1397
نوشته شده توسطتحریریه

تصاویری از چشم انداز نمونه اولیه برای یک مرکز انتقال را در اختیار دارد که بیشتر بخوانید...

ماشین های جدید کابلی تا ۲۰۲۱ در گوتنبرگ، سوئد شروع به کار میکنند

  • دوشنبه 14 اسفند 1396
نوشته شده توسطسمیه آقایی نژاد

ماشین های جدید کابلی جهت کاهش بار ترافیک شهری تا سال در گوتنبرگ دومین شهر بیشتر بخوانید...