طراحی تئاتر شناور روی آب های خلیج ویتنام

  • دوشنبه 12 شهریور 1397
نوشته شده توسطتحریریه

شرکت معماری Sceno Light  نسخه های جدیدی از طراحی شناور Impression Theatre را منتشر کرده بیشتر بخوانید...

معماری کافه Nocenco در ویتنام

  • جمعه 1 تیر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

شرح متن ارائه شده توسط پروژه: این پروژه نوسازی شامل یک کافه در طبقه آخر بیشتر بخوانید...