طراحی تئاتر شناور روی آب های خلیج ویتنام

1611 مشاهده
  • دوشنبه 12 شهریور 1397
نوشته شده توسطتحریریه

شرکت معماری Sceno Light  نسخه های جدیدی از طراحی شناور Impression Theatre را منتشر کرده بیشتر بخوانید...

معماری کافه Nocenco در ویتنام

1623 مشاهده
  • جمعه 1 تیر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

شرح متن ارائه شده توسط پروژه: این پروژه نوسازی شامل یک کافه در طبقه آخر بیشتر بخوانید...