معماران به زودی، قادر به ایجاد مدل های سه بعدی از داخل هدست VR خود خواهند بود

  • دوشنبه 7 اسفند 1396
نوشته شده توسطمینو بهاری

معماران به زودی را در دسترس خواهند داشت که با استفاده از کنترلرهای دستی از بیشتر بخوانید...