معماری برای سلامتی: فضا برای بدن و روح

  • دوشنبه 7 خرداد 1397
نوشته شده توسطسمیه آقایی نژاد

یک شامل ۱۸۰ ساعت درس، یک کارگاه ۶۰ ساعته به همراه کارگاه آموزشی(ورکشاپ) و همچنین بیشتر بخوانید...