مطلبی در بزرگداشت : معمار مشهور، زاها حدید معروف به “ملکه منحنی”

  • سه شنبه 15 آبان 1397
نوشته شده توسطمینو بهاری

در مارس ۲۰۱۶، زمانی که معمار مشهور زاها حدید () در یک حمله قلبی در بیشتر بخوانید...

بحران های زیست محیطی و نقش معماری در ترمیم آن

  • دوشنبه 11 تیر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

آگاهی ما روز به روز نسبت به مسائل زیست محیطی بیشتر میشود و سعی بشر بیشتر بخوانید...