شرکت مایکروسافت در جستجوی معمارانی برای همکاری در گسترش آینده شهر های هوشمند است

  • یکشنبه 29 مهر 1397
نوشته شده توسطمینو بهاری

شرکت معماری WZMH مستقر در تورنتو در وبسایت جهانی (IoT) Insiders Labs مایکروسافت، که برنامه بیشتر بخوانید...